Plyn je rozšířené palivo, které se s oblibou používá v systémech vytápění jak u obytných, tak nebytových nemovitostí. Bez problému ohřeje i vodu a je možné ho využít v mnoha technologických procesech. Ti, kdo zvažují plyn jako zdroj tepla, přemýšlejí o tom, zda zvolit plyn zemní či zkapalněný. Jaké mají vlastnosti a v čem se liší?

Zemní plyn – je možné ho využít všude?

O tom, jaké palivo zvolit pro systém vytápění, nejčastěji rozhodují takové faktory, jako je:

  • umístění systému,
  • dostupnost plynovodu,
  • cena paliva.

Zemní plyn je směs páry a plynů, které se těží ze země. Než je předán k užívání, prochází speciálním procesem úpravy. Jakým konkrétně? Jedná se o obohacení zemního plynu, které spočívá ve vyloučení pevných částic, vodní páry, sirnatých sloučenin a jiných nepotřebných látek z jeho složení. Ve stejném procesu prochází zemní plyn odorizací, která mu dodá charakteristický pach.

Právě díky tomu bude plyn cítit v případě netěsností systému. To umožní včas zareagovat a zajistit bezpečnost uživatelů. Zemní plyn se však přepravuje pomocí průmyslových plynovodů, a ne v každé lokalitě je k nim přístup.

Zkapalněný plyn pro mnoho účelů

Plynové vytápění plynem z lahve je jedním z nejrozšířenějších způsobů, jak zajistit zdroj tepla. Plyn se uchovává pod tlakem v kapalném skupenství. Lze ho využít např. pro:

  • kuchyňské sporáky,
  • grily,
  • nejrůznější topná zařízení,
  • motory vozidel,
  • stroje používané při nejrůznějších technologických a průmyslových procesech.

LPG se využívá také jako nosný plyn při výrobě kosmetických přípravků ve spreji. Největší výhodou zkapalněného plynu je jeho nezávislost na jakékoli síti a také cena – náklady na nákup zkapalněného plynu jsou mnohem nižší, než kolik stojí vytápění zemním plynem.

Zásadní rozdíl mezi LPG a zemním plynem je v metodě jeho distribuce a dodávání do systému. Zkapalněný plyn se přepravuje a uchovává v nádobách pod tlakem. Skladuje se v zásobnících nebo v lahvích. Oproti tomu zemní plyn se dodává potrubím. Není třeba ho skladovat a je pro uživatele stále dostupný – pakliže nedojde k výpadku celé sítě.

Pokud jde o plyn jakožto zdroj vytápění, hodně záleží na lokalitě objektu a potřebách uživatele.

Zdroj foto 1: PhotoRK / Shutterstock.com

Zdroj foto 2: vlastní / flaga.cz

zf

Nové